test

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

Already have an account? Մուտք

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՄՈՌԱՑԵ՞Լ ԵՔ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌԸ
Դեռ գրանցվա՞ծ չեքԳՐԱՆՑՎԵԼ

Զամբյուղ

BritBlend - Grape Ice աղային նիկոտինով հեղուկ

3,500.00 AMD

Հաճախ տրվող հարցեր

what about health issue ?

Electronic cigarettes do NOT contain tobacco so they do not burn in the same way as traditional cigarettes. They do not produce ash, carbon monoxide, benzene or any of the other dangerous by-products which result from burning tobacco.

The vaporization process produces no smell or residue. People nearby do not face the passive smoking dangers that are associated with traditional cigarettes.

Scientific research carried out so far has concluded that electronic cigarettes are substantially less harmful than traditional cigarettes. One study has concluded that the risks are equivalent to those of using nicotine patches. Vapouriz electronic cigarettes are not for the use of those under 18 and they should always be kept away from children. They are not recommended for women who are pregnant or breast feeding.

Read more IS VAPING HEALTHIER THAN SMOKING? E-CIGS HELPED 15 MILLION SMOKERS QUIT OR CUT BACK SWITCHING TO E-CIGARETTES

Հետ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Kaliony կայքում գնումներ կատարելու համար դուք պետք է լինեք չափահաս

Մուտք գործելով այս կայք՝ դուք հաստատում եք, որ ձեր երկրում ծխելու համար սահմանված օրինական տարիքում եք